Frybo
De Marne 35
8701 PV Bolsward

Tel: 0515-579298
Fax: 0515-579298
Referenties

 

  

                             Referenties Frybo                                        

Project Werkzaamheden Materiaal Jaar
Harlingen Particulier
Woning
Snijvoegen Schelpkalk
Sfu standaard
2007
Langweer
Boerderij
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Leeuwarden
Gerechtsgebouw
Platvol Sfu standaard 2007
Loppersum
Woning
Snijvoegen Sfu standaard 2007
Zwolle
straat
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Sondel 
Woonboerderij
Snijvoegen
Daagvoegen
Schelpkalk Fein,
Sfu standaard
2007
Koudum
Woonboerderij
Snijvoegen
metselen
Schelpkalk Sfu
stand, stollham
2007
Sneek
Julianapark
Snijvoegen
Platvol
Schelpkalk Sfu,
Fu alle kleuren
2007
Molkwerum
Lebuïnuskerk
Platvol
Metselen
Schelpkalk FU
fein standaard
2007
Roosendaal
stalen kollomen
Kollomen vullen
met mortel
Gietmortel 2007
Tzum
Woning
Platvol
Snijvoegen
Sfu standaard
Fein stan/stoll
2007
Tjerkwerd
Woningen
Snijvoegen
Platvol
Sfu stand/stoll
FU  stand/stoll
2007
Harlingen
Pakhuis
Snijvoegen Sfu Anklam 2007
Warten
woning
Platvol
metselen
Sfu standaard
wolgast,1-5-10
2007
Gieten
Boerderij
Platvol Fu fein 2007
Workum
de Waag
Metselen
Platvol
Schelpkalk
1-5-10
2007
Veenhuizen
Hospita complex
Metselen Schelpkalk
1-5-10
2007
Leeuwarden
grachtenpand
Snijvoegen
metselen
Sfu standaard
stollham,1-5-10
2007
Damwoude
Museum
Metselen, voegen
stucadoren
1-5-10,1-4-9
stucmortel
2007
Akrum
woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Hommerts
Kerk
Snijvoegen Sfu standaard
anklam
2007
Tytjerk
woning
Snijvoegen Sfu standaard 2007
Oosterend
Boerderij
Snijvoegen
platvol
Sfu standaard
fu fein
2007
Franeker
Orangerie
Daagvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Haarlem
sting
Snijvoegen
platvol
Sfu anklam
Fu fein anklam
2007
Gauw
woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Blauwhuis
Boerderij
Daagvoegen
Snijvoegen
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Ureterp
Woning
Daagvoegen
Snijvoegen
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Hoorn
Horna
Snijvoegen
Platvol
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Heeg
Woning
Snijvoegen
Platvol
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Hitzum
Kerk
Platvol Fu fein stand. 2007
Wieuert
Kerk
Snijvoegen
Platvol
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Blauwhuis
kerk baarhokje
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Minnertsga
Kerk
metselen Schelpkalk
1-5-10
2007
Parrega
Woning
Snijvoegen
Platvol
Fu fein stand.
Sfu stand./stoll
2007
Bolsward
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Tjerkwerd
Boerderij
Snijvoegen
Daagvoegen
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Elahuizen
Woning
Platvol Fu fein
standaard
2007
Koudum
kerk
Snijvoegen
platvol
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Sneek
Gemeentehuis
Daagvoegen Sfu standaard
wolgast
2007
Workum
woning
Snijvoegen
platvol
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Drachten
woning
Platvol Fu fein
standaard
2007
Hemelum
kerk
Platvol Fu fein stand.
2007
Burgum
kerk
Platvol fu fein
standaard
2007
Spannum
Woning
Snijvoegen Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Franeker
Orangerie
Daagvoegen Sfu standaard
stollham
2007
Menaldum
woning
Snijvoegen sfu standaard
wolgast
2007
Sneek
Pakhuis
Snijvoegen Sfu anklam 2007
Mantgum
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
anklam
2007
Amsterdam
grachtenpand
Snijvoegen Sfu anklam 2007
Spanbroek
Boerderij
Snijvoegen Sfu standaard 2007
Hoorn
Berging
Snijvoegen
platvol
Fu fein stand.
Sfu standaard
2007
Warten
kerk
Platvol Schelpkalk
1-4-9
2007
Spijkenisse
Boerderij
Voegwerk Schelpkalk
voegmortel
2007
Den Haag
Museum
Stucwerk Schelpkalk
stucmortel
2007
Hilversum
Vituskerk
Voegwerk Schelpkalk
voegmortel
2007
Middelburg
Gistpoort
Voegwerk Schelpkalk
voegmortel
2007
Hellevoetsluis
Boerderij
Voegwerk Schelpkalk
voegmortel
2007
Haarlem
St'Bavo Kathedraal
Snijvoegen Sfu Anklam
Stollham
2006
Bolsward
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
2006
Bolsward
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2006
Bolsward
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2006
Bolsward
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2006
Arnhem
Rijnkade muren
Machinaal voegen Mfek gros
spec. kleur
2006
Workum
Kerk
Voegen FU Fein
standaard
2006
Franeker
woning
Snijvoegen Sfu standaard 2006
Workum
woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2006
Jorwert
Kerk
Platvol FU fein
standaard
2006
Harlingen
woning
Snijvoegen Sfu standaard
wolgast
2006
Bolsward
woning
Snijvoegen Sfu standaard
wolgast
2006
Workum
woning
Snijvoegen Sfu standaard
wolgast
2006
Joure
Tuinmuur
Machinaal voegen Mfek gros 2006
Achlum
Koetshuis
Platvol Fu fein
standaard
2006
Bolsward
woning
Snijvoegen Sfu standaard
wolgast
2006
Campveer
Campveerse toren
Platvol Schelpkalk
voegmortel
2006
Hindeloopen
Sluis
Platvol Sfu standaard 2006
Harlingen
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
Anklam
2006
Harlingen
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2006
Amsterdam
herenpanden
Snijvoegen Sfu Anklam 2006
Harlingen
Woning
Snijvoegen Sfu standaard 2006
Parrega
Toren
Platvol Fu fein
standaard
2006
Workum
Woning
Snijvoegen Sfu standaard
stollham
2006
Engelum
woning
Platvol
metselen
Fu fein anklam 2006
Stavoren
Boerderij
Snijvoegen
platvol
Sfu standaard
Fu standaard
2006
Ter Wispel
Toren
Platvol Fu standaard 2006
Utrecht
Fabrieksschoorsteen
Metselen
Voegen
Schelpkalk 2006
Wijk bij Duurstede
Fabrieksschoorsteen
Metselen
Voegen
Schelpkalk 2006
Olst
Fabrieksschoorsteen
Machinaal voegen Mfek fein 2006
Loenen
Fabrieksschoorsteen
Machinaal voegen Mfek fein 2006
Veere
Campveerse toren
Voegen Schelpkalk 2006
Kloetinge
Bakkerskeet
Voegen Schelpkalk 2006
Rotterdam
Woning
Voegen Schelpkalk 2006
Hellevoetsluis
Gemeentehuis
Voegen Schelpkalk 2006
Schipluiden
Nieuwbouw villa
Voegen Schelpkalk 2006
Amersfoort
Kademuren
Voegen
metselen
Schelpkalk 2006
Monnikendam
Tuinmuur kasteel
Voegen
metselen
Schelpkalk 2006
Sneek
woning
Snijvoegen Sfu standaard 2006
Amersfoort
Tuinmuur begr. plaats
Metselen
Voegwerk
Schelpkalk 2006
Maassluis
Molen
Voegwerk Schelpkalk 2006
Gouda
Kerk
Voegwerk Schelpkalk
voegmortel
2006

© Frybo 2006  |  Privacy Statement  |  Disclaimer